Browsing Tag

du

Couper les GRIFFES du hamster

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=litI8qZkzBY?rel=0&cc_load_policy=1&modestbranding=1&w=580&h=385] ? Déroulez la description ?? Nouvelle vidéo soins-santé : on vous montre comment couper les griffes du hamster quand elles…

Lạ Đời Chuột Hamster Thích Đu Quay

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=moG-rgKM4wc?rel=0&cc_load_policy=1&modestbranding=1&w=580&h=385] Subscribe – CÁM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ THEO DÕI. THANK YOU ! Video trên có 3 chú Chuột Bạch, một con chỉ biết ăn một mình, mặc kệ hai…